Etyka w pracy pielęgniarskiej

Pobierz

W wyraźny sposób odnosi się również do aspektów .Ponadto w pracy z osobami starszymi wydaje się być przydatny model partnerski, jako że w najwyższym stopniu sprzyja przestrzeganiu zasady autonomii i budowaniu wzajemnego szacunku między opiekunem a jego klientem, którego dobro jest normą najwyższą.. Podręcznik.. Uwagi końcowe: od podstaw etyki ku jej pełnej postaciEtyka w pracy pielęgniarskiej Podręcznik .. Wydawnictwo: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich Liczba stron: 256 Czas czytania 4 godz. 16 min.Państwo i Społeczeństwo IX: 2009 nr 2 Małgorzata Jantos ETYKA ZAWODOWA PIELĘGNIAREK - POWOŁANIE CZY PROFESJONALIZM (ETOS PRACY I ŻYCIA) Nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza ocze- kujemy naszego obiadu, lecz od ich dba łości o w łasny interes.. Celem prezentowanej pracy była analiza komponentów związanych z rolą zawodową pielęgniarki wpływających na jej wymiar etyczny.. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej (2003).. Kwalifikacje zawodowe pielęgniarki - formalne tj.Wstęp.. Cechy Kodeksu zakładają, że etyka pielęgniarki polega przede wszystkim na jej podejściu do pacjenta.. W rozdziale z Historii Pielęgniarstwa zaprezentowano .Z uwagi na ograniczenia objętości pracy w każdym z nich scharakteryzowano jedynie te najistotniejsze problemy, mające związek z badaniami naukowymi w ob-szarze pielęgniarstwa..

Etyka w pracy pielęgniarskiej.

ETYKA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA W PRACY PIELĘGNIARKI SPRAWUJĄCEJ OPIEKĘ NAD PACJENTEM NEUROCHIRURGICZNYM 49 a przez to zostać pozbawiona akcentów humanizmu.. Zwracamy się nie do ich humanitarności, lecz do egoizmu.. Słowa kluczowe: troska, miłosierdzie, pielęgniarstwo, etyka.w toku jej edukacji i pracy zawodowej.. Kodeks etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej wraz z Komentarzem (1995).. Komentarze do: Etyka w pracy pielęgniarskiej - Red. Irena Wrońska, Janusz Mariański • 1.Etyka w pracy pielęgniarskiej - Spis treści Rozdział I Andrzej Szostek MIC ETYKA JAKO NAUKA FILOZOFICZNA 1.. Zamów dostawę do dowolnego salonu i zapłać przy odbiorze!Etyka w pracy pielęgniarskiej Janusz Mariański.. Lublin 2002.. Specyfika dobra moralnego: szczęście, nakaz czy miłość?. Konstańczak S.: Etyka pielęgniarska.. .Wrońska I i Mariański J. (red.), Etyka w pracy pielęgniarskiej: podręcznik dla studentów i absolwentów wydziału pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych, praca zbiorowa pod red. Ireny Wrońskiej i Janusza Mariańskiego, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003..

Etyka w pracy pielęgniarki jest wpisana w specyfikę zawodu.

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej.. 7,0 / 10 1 ocen .. Kontakt z chorym wymaga od pielęgniarki zarówno wysokiego poziomu moralnego, jak i przestrzegania zasad etycznych w opiece nad potrze.. Analizie poddano okres 2001 - 2010.. Podręcznik autorstwa Opracowanie zbiorowe , dostępna w Sklepie EMPIK.COM w cenie .. Przeczytaj recenzję Etyka w Pracy Pielęgniarskiej.. Sprawować profesjonalną opiekę .ETYKA W PRAKTYCE PIELĘGNIARSKIEJ.. Umie dokonać analizy własnych zasad etycznych, korzystać z aktów prawnychWarszawa 1985.. W Kodeksie znajdziemy informacje o sposobie udzielania przez pielęgniarkę świadczeń, przekazywaniu informacji, czy respektowania poglądów pacjenta.Opublikowany 2016-12-27 19:16:08.. Podręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów licencjackich - Irena Wrońska, Janusz Mariański, Czelej.. Pielęgniarstwo zajmuje się naj -Etyka zawodu pielęgniarki - podstawowe cechy.. Szczegóły .. Rola kodeksów etycznych W ciągu minionego stulecia ukształtowane zostały standardy etycznego postępowaniaewolucyjna, etyka niezależna Tadeusza Kotar-bińskiego B.W.41 Umiejętności EM3 Posiada umiejętnośc rozpoznawania konfliktów moralnych, uzasadnić obecnośc norm moralnych, społecznych i prawnych w pracy ratownika medycznego.. Wydawnictwo: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich zdrowie, medycyna ..

... Fry S.T., Etyka w praktyce pielęgniarskiej, PTP, Warszawa 1997.

Opinia respondentek na temat mówienia prawdy pacjentom Figure 4.. Wrońska I, J. Mariański.. Wydawnictwo Difim, Warszawa 2010.6 PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA 2008, tom 16, zeszyt nr 3 Rycina 4.. Cel pracy Celem doniesienia jest próba: 1. ukazania roli kodeksów etycznych, 2. wyjaśnienia co to jest dylemat etyczny, jego rodzaje oraz przykłady, 3. ukazanie możliwości rozwiązywania dylematów etycznych.. Istotnym elementem praktyki pielęgniarskiej jest umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania dylematów etycznych po-jawiających się w codziennej pracy.. Lokalizacja: TVmed / Dla personelu medycznego / Czasopisma / Problemy Pielęgniarstwa / Problemy Pielęgniarstwa 2008, tom 16, nr 4 / Opinia pielęgniarek na temat stosowania zasad .Wrońska I., Mariański J. (red.), Etyka w pracy pielęgniarskiej, Czelej, Lublin 2002 2.. Każda taka decyzja przekłada się na konkretne działanie, którego celem jest niesienie pomocy pacjentowi.. Dostępność: Mało .. 2003 oraz Kodeks etyki dla pielęgniarek ICN, 2012W tym kontekście wymagane cechy charakteru podporządkowane będą głównemu celowi, czyli dobru pacjenta [5].. 0 dyskusji .. Pielęgniarka/położna powinna cenić i szanować swój zawód, chronić jego godność, a w pracy zawodowej powinna postępować tak, aby budzić szacunek i zaufanie.tów etycznych, ale także specyficznych problemów uwarunkowanych potrzebami i problemami osób starszych..

Zasady rozwiązywania dylematów moralnych w pracy pielęgniarki.

Czynniki stratyfikacyjne Wśród wspomnianych powyżej czynników jako kluczowe należy wymienić: 1.. CEL .Książka Etyka w Pracy Pielęgniarskiej.. ,, Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki/ położnej i uroczyście przyrzekam".. Podręcznik przedstawia etykę w sposób uniwersalny - opisuje problemy pojawiające się w pracy pielęgniarek niezależnie od szerokości geograficznej.. 256 str. 4 godz. 16 min.. Istnieje olbrzymi obszar zwyczajnych "codzienEtyka w praktyce pielęgniarki - zasady etycznego postępowania pielęgniarki.. W tym czasie ogromnego znaczenia w rosnącej dynamice badań naukowych w polskim pielęgniarstwie należałoby upa-Plik Etyka w pracy pielęgniarskiej Red. Irena Wrońska Janusz Mariański.pdf na koncie użytkownika sylwia_2410 • folder książki • Data dodania: 14 lut 2012Etyka (z st. gr.. Adam Smithpielęgniarek?. Tajemnica zawodowa 2.. Kinghorn S .Zasady moralne w pracy z chorymi odgrywają istotną rolę w podej- mowaniu odpowiednich decyzji i ocenie czynów etycznie poprawnych ( Piel.. Model osobowy współczesnej pielęgniarki.4.Znaczenie symboliki zawodowej.5.. Rozstrzyganie powstałych dylematów oparte powinno być na założonym modeluPielęgniarki w swojej praktyce podejmują niezliczone decyzje dotyczące opieki nad pacjentem.. Opinia pielęgniarek na temat łamania zasad etycznych w pracy zawodowej Figure 5.Etyka w pracy pielęgniarskiej.. ⇨ Zobacz i zamów z dostawą już od 6,99 zł Promocje nawet do -50%, kliknij i sprawdź >W pierwszym rozdziale książki Etyka w pracy pielęgniarskiej autorzy prezentują etykę jako naukę filozoficzną oraz wynikające z niej podstawy etyki pielęgniarskiej.. Zasady etyczne w pracy pielęgniarki są więc bardzo ważne, od nich w największej mierze zależy jak pacjent będzie pielęgnowany.. Przyrzeczenie.. Zasady podejmowania decyzji etycznych.. Normatywny charakter wartości moralnych to, w wypadku pielęgniarstwa, zbiór nakazów i zakazów moralnych pozwalających wypracować określony wzorzec osobowy w pracy z pacjentem oraz właściwy standard opieki pielęgniarskiej.. Janusz Mariański, Irena Wrońska.. 0 opinii .. Dobrowolska B., Wprowadzenie do medycznej etyki troski, Branta, Bydgoszcz 2010 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt