Opisz cechy płytowej budowy litosfery

Pobierz

Analizować treść map ogólnogeograficznych i tematycznych.4.. Na tym poziomie nauczania ważne wydaje się zaznajomienie ucznia z procesami, które mogą mieć wpływ na jego życie i .Wymieniam na podstawie schematu elementy budowy wulkanu.. Celująca Identyfikować obiekty geograficzne na fotografiach i na mapach topograficznych.. Start here!Orientować mapę w terenie według obiektów.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.III.5.. Termin oddania rundy: 31 marca 2019r.Hasło Programowe: - ID:5e0f9d74818a6.. N: udostępnia prezentacje, podaje cel dzisiejszej lekcji - wyjaśnienie przebiegu głównych procesów wewnętrznych prowadzących do urozmaicenia powierzchni Ziemi ( wulkanizm, trzęsienia .główne cechy jej kształtu Uczeń: • wyjaśnia różnice między elipsoidą a geoidą Uczeń: • zna imiona bądź nazwiska uczonych i ich dokonania w zakresie poznania kształtu i wymiarów Ziemi Uczeń: • omawia historię poznawania kształtu i wymiarów Ziemi 2.. Materiały: podręcznik, strony WWW: epodreczniki.pl geografia24.pl geografia24.eu windy.com.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Temat: Szata roślinna na Ziemi.. Wskazuję na mapie świata obszary aktywne sejsmicznie.. Wyjaśnij terminy: ryft, hipocentrum, epicentrum, tsunami.. Nauczyciel omawia główne cechy płytowej budowy litosfery, wyróżnia płyty oceaniczne i kontynentalne 2..

podaj cechy płytowej budowy litosfery 2 .

Opisuję wpływ trzęsień ziemi i wybuchów.Wymień cechy płytowej budowy litosfery.. .Wymagania edukacyjne z geografii klasa 1 gimnazjum UCZEŃ POTRAFI: Temat Wymagania konieczne ocena dopuszczająca Wymagania podstawowe ocena dostateczna Wymagania rozszerzające ocena dobra Wymagania dopełniająceN: nawiązuje do wcześniejszego tematu - "Tektonika płyt litosfery" i prosi o podanie przyczyn i konsekwencji płytowej budowy skorupy ziemskiej.. Strome, wysokie wybrzeża modelowane przez abrazję.. 2010-03-18 16:24:23; 3 cechy budowy zewnętrznej kaktusa 2011-05-17 19:45:30;1. pokaż więcej.Do głównych cech płytowej budowy litosfery należy zaliczyć: - obecność w obrębie litosfery dwóch rodzajów płyt: kontynentalnych oraz oceanicznych; -Podsu mowan i e Podsu mowan i e 1 .. Pytania .. Rozszerzanie den oceanicznych.. W strefach subdukcji następuje zderzenie płyt litosfery; jedna z nich jest wchłaniana w głąb płaszcza ziemskiego.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Podasz mi cechy płytowej budowy litosfery ?. Budowa płytowa- występuje tam, gdzie skały osadowe leżą poziomo.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania 1) wymień zależności między strefami oświetlania Ziemi a strefami klimatycznymi oraz wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinności gleb na Ziemi 2) Wymiń główne cechy płytowej budowy litosfery 3)… poniżej..

Podaję główne cechy płytowej budowy litosfery.

Jak powstają góry fałdowe.. Nauczyciel z pomocą uczniów omawia ruchy płyt litosfery, wprowadzając nowe pojęcia: subdukcji i stref ryftowych (płyty zostały przyrównane do dwóch podręczników - grubszy to płyta kontynentalna, cieńszy to płyta .Podaj cechy płytowej budowy litosfery.. dodatkowo na budowę ma wpływ tektonika płyt czyli recycling płyt jak na dużych taśmociągach.1.. Pogadanka, praca z podręcznikiem, atlasem, mapą, foliogramami, praca indywidualna Będziesz znał:Ślimaki (Gastropada) zarys sylwetki Pierwotnie dwuboczna symetria ewoluowała w budowę asymetryczną (wyróżniająca ślimaki z pośród innych grup mięczaków) nastąpił obrót narządów wewnętrznych o 180˚; części ciała · dobrze wyodrębniona głowa· silnie umięśniona podeszwa· worek trzewiowy z płaszczem wytwarzającym muszlę· 1 lub 2 pary czułków; para oczu; otwór gębowy; · nieparzyste organy wewnętrzne (serce, przedsionek serca, nerka;) muszla nie wszystkie .Powstają najczęściej na obszarach o budowie płytowej.. Teoria tektoniki płyt litosfery, wywodząca się z teorii Wegenera, tłumaczy większość zjawisk geologicznych w litosferze.. Ten pierwotny układ skał nie został zaburzony przez ruchy tektoniczne.. wyjaścnij znaczenie terminów : - ryft - hipocentrum - epicentrum - tsunamiprosze o rozwiązanie tych zadań ..

Wyjaśnij, co jest przyczyną ruchu płyt litosfery.

Na lekcjach geografii w gimnazjum uczeń poznaje podstawowe pojęcia i procesy, które związane są z kształtowaniem skalnej powłoki kuli ziemskiej.. Wymień przykłady takich gór.. Teoria tektoniki płyt litosfery; główne cechy płytowej budowy litosfery; strefa ryftu i subdukcji, mechanizm zjawiska - przyczyny i skutki; formy ukształtowania powstałe w ich wyniku, rozmieszczenie płyt; związek między teorią płyt a występowaniem procesów endogenicznych.. Temat: Szata roślinna na Ziemi.. Fale uderzające z wielką siłą w wysoki brzeg podcinają go, powodując jego obrywanie sięUczeń podaje główne cechy płytowej budowy litosfery.. podaje główne cechy płytowej budowy litosfery; wykazuje związki pomiędzy płytową budową litosfery a występowaniem zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi.. Coś jak olej i woda, gęstsze i cięższe skały budują z grubsza powiedziawszy dolne partie litosfery.. wskaż zależność pomiędzy trzęsieniami ziemi a rozmieszczeniem płyt litosfery 3 .. 5.• podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi Uczeń: • wyjaśnia różnice między elipsoidą a geoidą • omawia współzależności zachodzące między sferami Ziemi Uczeń: • zna imiona lub nazwiska uczonych i ich dokonania w poznaniu kształtu Ziemi • omawia wpływ poszczególnych sfer Ziemi na życie i działalność• podaje wymiary Ziemi oraz główne cechy jej kształtu Uczeń: • wyjaśnia różnice między elipsoidą a geoidą Uczeń: • zna imiona bądź nazwiska uczonych i ich dokonania w zakresie poznania kształtu i wymiarów Ziemi Uczeń: • omawia historię poznawania kształtu i wymiarów Ziemi • wskazuje na mapie lub na globusie Question from @nigdydobra - Gimnazjum - GeografiaUczeń: Uczeń: budowa wnętrza 5) podaje główne wymienia na podstawie rodzaje skał, cechy płytowej schematu pięć warstw budowy wnętrza Ziemi, płytowa budowa budowy litosfery; wykazuje związki podaje definicje: litosfery, trzęsienia ziemi, pomiędzy płytową minerału, skały, budową litosfery klasyfikuje skały ze względu .Płytowa ( tzn warstwowa bo chyba o to chodzi ) budowa litosfery to sprawa gęstościowej dyferencjacji..

2014-01-28 21:04:52; Jakie są cechy budowy szczeżuji?

Podaj Przyczyny Płytowej Budowy Litosfery.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Litosfera pęka, jest rozciągana i rozbudowuje się w strefach spreadingu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt