Roczny plan pracy świetlicy środowiskowej z podziałem na miesiące

Pobierz

ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 I.. Poznajemy wyposażenie sali.. Słuchanie wierszy o jesieni.PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY na rok szkolny 2012/2013 MIESI ĄC CYKL TEMATYCZNY ZAJ ĘCIA UMYSŁOWE imprezy okoliczno ściowe ZAJ ĘCIA PLASTYCZNO- TECHNICZNE ZAJ ĘCIA RUCHOWE GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE Wrzesie ń WITAJ SZKOŁO!. Organizacja pracy świetlicy.. - Poznanie legendy "O smoku wawelskim, królu Kraku i szewczyku5.. Dzień Edukacji Narodowej II Kształtowanie postaw .. PRZY ZSI W LUBINIE.. OGÓLNE ZAŁOÅ»ENIA.. Przy doborze grup będzie uwzględniony wiek oraz indywidualne potrzeby uczniów.. Karta zgłoszenia ucznia.. ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. 2.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 I.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. Wychowawcy organizują pracę grup,w świetlicy szkolnej, udostępnionych pracowniach oraz sali gimnastycznej.. NASZA ŚWIETLICA -Uroczyste powitanie wszystkich uczestników świetlicy.Plan pracy świetlicy; Rada Rodziców Świetlicy.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. Współpraca opiekunów świetlicy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w zakresie metod pracy:opieka nad dziećmi w trakcie spożywania obiadów na stołówce szkolnej.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.Świetlica; Roczny plan pracy; Roczny plan pracy..

Miesiąc ... Jana Brzechwy z podziałem na role.

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.. ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. - Integracja zespołu.. Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020 (Zadania, tematy i inspiracje zawarte w planie mają charakter otwarty.. Wychowawcy : mgr Małgorzata Sołoducha, mgr Beata Zielińska, mgr Grażyna Dymowska, mgr Anna KalinowskaPLAN PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OBRZYCKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 .. Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.. W SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM.. Miesiąc.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej Zapoznanie z regulaminem świetlicy; Ustalenie .. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH I ULICACH Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2021-2022 (39.2 KiB) Pomiń nawigację .ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYM MIEŚCIE I.. Wyposażenie świetlicy; Nasze sukcesy; Wpłaty; Nasze fotorelacje.. Świetlica środowiskowa ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą.. Zadania poszczególnych pracowników: - Do zadań kierownika placówki należy: nadzorowanie pracy zespołu wychowawcówPLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 MIESIĄC TEMAT TYGODNIA ZADANIA WRZESIEŃ -Witamy w szkole, witamy w świetlicy 02-04.09.2020 .. baśni ludowych (legend) z pokolenia na pokolenie..

Organizacja pracy świetlicy szkolnej Zapoznanie z regulaminem świetlicy.

Archiwum świetlica.. Organizacja pracy świetlicy.. Cele i zadania zajęć w świetlicy: 1. adama mickiewicza w biaŁobrzegach w roku szkolnym 2013/ 2014 miesiĄc tydzieŃ cykl tematyczny zajĘcia umysŁowe, imprezy okolicznoŚciowe zajĘcia plastyczno - techniczne zajĘcia ruchowe zajĘcia muzyczne wrzesieŃ i poznajmy siĘ - szkoła, koledzy .PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM Z PODZIAŁEM NA MIESIĄCE I TYGODNIE rok szkolny 2017/2018 opr.. Witaj szkoło, witaj świetlico!. - Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.. Tydzień Cykl tematyczny Zajęcia umysłowe.. Wrzesień 2017.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.Zajęcia czytelnicze w świetlicy i w bibliotece.. Witaj szkoło, witaj świetlico!. Bardziej szczegółowoTematyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowanych na świetlicy Miesiąc Tematy tygodniowe Zadania szczegółowe WRZESIEŃ 1. z podziałem na tygodnie tematyczne.. Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.. Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.. Zajęcia czytelnicze Zajęcia plastyczno-techniczne Zajęcia ruchowe Zajęcia umuzykalniające Wrzesień.. na rok szkolny 2019'0 .. Z uwagi na specyfikę pracy świetlicowej forma i zakres ich realizacji zależą od możliwości, potrzeb i .Roczny plan pracy świetlicy szkolnej na rok szkolny 2014/2015 I. III Budowanie świadomości naPLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej w Niwiskach w roku szkolnym 2015/2016..

Miesięczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.

13 praktycznego działania.. Aby dowiedzieć się więcej, a także jak kontrolować pliki cookies, .. Roczny plan pracy; Tygodniowy plan pracy; Blog na WordPress.com.PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ .. prasy-czasopism z biblioteki i świetlicy.. Zajęcia plastyczno - manualne.. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 Ustalenie norm i zasad obowiązujących na świetlicy; zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkamina świetlicy.- Plan Pracy Świetlicy Środowiskowej - harmonogram kontaktów i podjętych działań w zakresie pracy środowiskowej (z rodziną, kuratorami, szkołami itp.) - dokumentację fotograficzną pracy placówki.. Rok szkolny 2020/2021; Archiwum; Rok szkolny 2019/2020plan pracy dydaktyczno - wychowawczej Świetlicy szkolnej przy zespole szkÓŁ im.. Godziny otwarcia.. Regulamin pracy świetlicy.. Miesiąc Tydzień Cykl tematyczny Zajęcia umysłowe Zajęcia czytelnicze Zajęcia plastyczno - techniczne .. Jana rzechwy z podziałem na role.. Regulamin pracy świetlicy.. Ustalenie norm obowiązujących na świetlicy.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej − Integracja zespołu.TEMATYCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 W WARSZAWIE Z PODZIAŁEM NA TYGODNIE I MIESIĄCE ROK SZKOLNY 2017/2018 "Świetlica - świat wypoczynku, zabawy, nauki, kultury i sztuki" I SEMESTR TERMIN TEMAT TYGODNIA CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE SPOSOBY REALIZACJI WRZESIEŃ I Witamy świetlicę 4.09-08.09ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY..

Zabawy z podziałem na grupy.

Osoby prowadzące posiadają pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć uwzględnionych w programie pracy świetlicy.. Gry i zabawy ruchowe.Roczny plan pracy świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im.. - Poznanie praw i obowiązków świetliczanina.. Rozwijanie mowy, myślenia, techniki czytania.. Oprócz zajęć świetlicowych .. Ta witryna wykorzystuje pliki cookies.. Integracja zespołu.Świetlica.. Zagadki o tematyce jesiennej.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej im.. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY - regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej.. Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na ich użycie.. Zagadki o tematyce jesiennej.. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowała: Katarzyna Kaczocha - wychowawca świetlicy.. - Zapoznanie z regulaminem świetlicy.. Informacje ogólne; Majątek świetlicy.. − Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy.. Zajęcia prowadzone będą wg opracowanego planu pracy i harmonogramu.Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.. Wydarzenia biblioteka 2021-2022.SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ "KASKADA" WRZESIEŃ 1.. Gry i zabawy dydaktyczne.. ROK SZKOLNY 2013/2014 .. 2 WSTĘP .. Praca Świetlicy Środowiskowej opiera się na współpracy z domem rodzinnym podopiecznego oraz szkołami i innymi instytucjami w celu podejmowania działań dla dobra dziecka, poznanie środowiska podopiecznego oraz wymianie istotnych informacji na temat .ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ "STOKROTKA" NA ROK 2012 .. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy 1.. I Wspomnienia z wakacji.PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Cele i zadania zajęć w świetlicy: − Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.. JANA PAWŁA II W ROKITKACH Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. NA ROK SZKOLNY 2019/2020.. Odrabianie prac domowych.. Zespół wychowawców świetlicy pod kierunkiemPlan pracy świetlicy szkolnej 2017/2018.. SP W NIEMCZYNIE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt