Czas prateritum niemiecki gehen

Pobierz

ihr geht - wy idziecie - ija gejt.. Zarówno czas przeszły Perfekt, jak i czas przeszły Präteritum są obojętne w stosunku do pojęcia dokonania i niedokonania czynności.. wir machten - my robiliśmy.. Więcej informacji.. - Matka pytała dziecko.. Powyższe zdania w Perfekcie powiemy krócej używając Präteritum, czyli Imperfekt.Person Präteritum - 1. i 3. osoba liczby pojedynczej czasu przeszłego prostego (Präteritum/Imperfekt), 3.. Zwróć uwagę, ze w 1 (ich) i 3 (er, sie, es) osbobie liczby pojedynczej nie dodajemy końcówki.. Gehen (iść) wyraża ruch, oznacza to, że w czasie przeszłym łączy się z czasownikiem posiłkowym sein.. niemiecki.. Czasowniki mocne nie mają końcówki - te i wyglądają czasami zupełnie inaczej niż bezokolicznik.. Dlatego też często mylony jest z czasem przeszłym trybu przypuszczającego, czyli Konjunktiv Plusquamperfekt.Er musste schon gehen.. Jeśli chodzi o trzeci, wymieniony przeze mnie, czas przeszły Plusquamperfekt to wspomnę tylko, że jest to czas zaprzeszły.Prateritum: czasowniki + te (n) (występuje wiele nieregularnych czasowników w danym czasie, których tak jak w języku angielskim będzie trzeba nauczyć się na pamięć) Do regularnych dodajemy konkretne końcówki odnoszące się do konkretnej osoby: Ich: -te Wir: -ten.. Person Partizip Perfekt - 3. osoba czasu przeszłego złożonego (Perfekt, Partizip II).To bardzo łatwe: mach te, koch te, kauf te , mal te, … są czasownikami słabymi, a wskazuje na to końcówka - te..

niemiecki.

ihr machtet - wy robiliście.. poziom ćwiczenia: intermediate.. - Wczoraj powinien był iść do lekarza.. du gingst - ty poszedłeś.. Formy te przypominają czas przeszły Präteritum, inaczej Imperfekt.. du hast gemacht - ty robiłeś.. Wskaż poprawną formę czasownika jechać w czasie przeszłym Präteritum: Wskaż poprawną formę czasownika jeść w czasie przeszłym Präteritum: Wskaż poprawną formę czasownika pukać w czasie przeszłym Präteritum:Question from @Droni - Gimnazjum - Język niemiecki Uzupełnij zdania włąsciwa formą czasu Prateritum czasownikow nieregularnych 1.Sie(treffen) sich um 20 Uhr im Cafe 2.Sie (sprechen) lange miteinander am Telefon 3.Nach dem Abitur (fahren) Peter zum ersten Mal ins Ausland.. W języku mówionym jest rzadko używany, częściej występuje w języku pisanym, np.Konjunktiv Präteritum - Czas teraźniejszy w trybie przypuszczającym wyrażany jest za pomocą form Konjunktiv Präteritum.. Wyślij.. "Ging" to właśnie temat czasownika w Präteritum, do którego dodasz końcówkę osobową.. Indikativ Präteritum - czas przeszły prosty.. Wyślij.. Użyjemy tego czasu, jeśli chcemy coś opowiedzieć, zrelacjonować lub opisać wydarzenia z przeszłości.. Opis gramatyki: Imperfekt czasowników odmiany mocnej.. Oto kilka przykładów zastosowań: - Er bot mir die Hilfe an.. (On pojechał do domu)Czas przeszły Imperfekt - Das Imperfekt..

Odmiany gehen trzeba się po prostu nauczyć na pamięć.

Formy czasu przeszłego czasowników.. - muszę już iść.. )Czas przeszły Präteritum: sein Czas przeszły prosty jest formą gramatyczną, za pomocą której wyrażamy to, co minione.. er hat gemacht - on robił.Start studying Niemiecki - czas Präteritum.. kommt.Jeżeli czasowniki gehen, lernen, lehren, bleiben występują z bezokolicznikiem innego czasownika, to Perfekt tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego haben lub sein oraz bezokolicznika czasownika uzupełniającego i Partizip II czasownika gehen, lernen, lehren lub bleiben:.. Przeszły (Perfekt) ich habe gemacht - ja robiłem.. Zauważ, że nie musisz dodawać już "t" między temat, a końcówkę osobową, jak to było w przypadku czasowników regularnych: uwaga Czasowniki nieregularne w Präteritum dla "ich" i "er/sie/es" nie mają żadnych końcówek, sam temat wystarczy.Er hat gestern zum Arzt gehen sollen.. - On musiał już iść.. - Nie mogłam jeść słodyczy.. Sie machten - Pan, Pani robiła, Państwo robiliście.. W tabelach odmian czasowników odmiana Präteritum znajduje się zwykle w drugiej kolumnie.. ich - war (byłem/am) du - warst (byłeś/aś) er/sie/es - war (był/a/o) Wir - waren (byliśmy/łyśmy) Ihr - wart (byliście/łyście) sie - waren (byli/ły)Tabelka przedstawia odmianę czasownika mocnego fahren (jechać), fliegen (latać), springen (skakać) w Präteritum Uwaga!.

- Pracowałem cały dzień.Spazieren gehen Ging spazieren Iść na spacer.

można zastąpić prostszą formą czasu przeszłego, czyli czasem przeszłym prostym Imperfekt.. Jeżeli jesteś osobą początkującą, skup się na odmianie gehen w Indikativ Präsens (czas teraźniejszy), Präteritum i Perfekt (czasy przeszłe)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt