Plan pracy świetlicy środowiskowej na wakacje

Pobierz

Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci.Podsumowanie całorocznej pracy świetlicy.. Oprócz zajęć świetlicowych (których tematykę opracowuje się w rozbiciu na poszczególne tygodnie), wychowankowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy pomocy wychowawcy.. Wychowawcy organizują pracę grup,Miesięczny plan pracy świetlicy-wrzesień i październik Data dodania: 2007-11-03 10:11:57 Miesięczne plany pracy są opracowane zgodnie z kalendarzem oraz w oparciu o szkolny program profilaktyki, plan wychowawczy szkoły i roczny program rozwoju szkoły.Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy szkolnej.. Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. I Wspomnienia z wakacji.Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.. ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W OBIDZY W OKRESIE WAKACJI OTWARTA BĘDZIE OD GODZ.9.00 DO 13.00 26.06-30.06 2017r.. Przy doborze grup będzie uwzględniony wiek oraz indywidualne potrzeby uczniów.. LAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ I i II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020.. -Powitanie wakacji.. Osoby prowadzące posiadają pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć uwzględnionych w programie pracy świetlicy..

Bliżej natury ...dekorowanie świetlicy.

Wspomnienia świetlicowe - wypowiedzi dzieci na temat śmiesznych, miłych wydarzeń w świetlicy.. Obuwie zamienne z białą podeszwą jest obowiązkowe.. SP W NIEMCZYNIE.. Budzenie radosnego nastroju z powodu zbliżającego się wypoczynku.. • Drużynowy konkurs wiedzy o Polsce - Kocham Cię, Polsko!. Podziwiane na wakacjach-motywy folklorystyczne -malowanie zgodnie z kolorystyka charakterystyczną dla danego regionu Polski.. Tworzenie grup .. Poznajemy wyposażenie sali.. Miesiąc .. Podziwiane na wakacjach- Gry i zabawy rekreacyjne gier.. NA ROK SZKOLNY 2021/2022.. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH I ULICACHPLAN PRACY ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ przy Szkole Podstawowej im.. INTEGRACJA W GRUPACH I ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY - regulamin bezpiecznego zachowania się w świetlicy, stołówce szkolnej.. 3.Plan zajęć dnia: 14.00 - 15.30 - Zajęcia tematyczne - realizacja programu "Świetlicowa Lokomotywa", zabawy w kąciku zabaw.. Bezpieczne ferie zimowe Stworzenie mini kodeksu bezpieczeństwa zabaw zimowych oraz bezpiecznego .Å»egnajcie wakacje!.

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.

Nasze ulubione warzywa - wykonujemy surówkę z ogólnodostępnych warzyw.. ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ .. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.- Moje plany wakacyjne - prace plastyczne, technika dowolna, - jestem małym ratownikiem, podstawy pierwszej pomocy - pogadanka, - między świetlicowe ognisko integracyjne na zakończenie roku szkolnego, - bezpieczne wakacje - rozmowa, - przypomnienie zasad bezpiecznych podczas wakacji, - gry i zabawy przeciwko agresji.PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej w Niwiskach w roku szkolnym 2015/2016.. .ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWYM MIEŚCIE I.. PRZY ZSI W LUBINIE.. Praca z mapą Polski, przewodnikami turystycznymi - szukamy odpowiedniego miejsca na wakacje.. - Witaj szkoło, witaj świetlico!. Witamy Nowy Rok Historia zegarów według encyklopedii techniki, słynne zegary świata.. Prezentacja pamiątek z minionych wakacji.. Przekazywanie podstawowych informacji na temat funkcjonowania świetlicy, zbieranie informacji na temat dzieci.Praca Świetlicy Środowiskowej opiera się na współpracy z domem rodzinnym podopiecznego oraz szkołami i innymi instytucjami w celu podejmowania działań dla dobra dziecka, poznanie środowiska podopiecznego oraz wymianie istotnych informacji na temat wychowanków i ich rodzin.Plan Pracy Świetlicy Środowiskowej w Obrowcu w okresie wakacyjnym - WAKACJE 2013 Termin Świetlica czynna od poniedziałku do pi ątku (oprócz wtorków) od godz. 9:00 do godz. 14:00..

Nauka piosenki o tematyceWakacje 2016 świetlicy środowiskowej w Buku.

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy .. wakacyjne.. ROK SZKOLNY 2013/2014 .. Wychowawcy : mgr Małgorzata Sołoducha, mgr Beata Zielińska, mgr Grażyna Dymowska, mgr Anna Kalinowskaw świetlicy szkolnej, udostępnionych pracowniach oraz sali gimnastycznej.. Zajęcia prowadzone będą wg opracowanego planu pracy i harmonogramu.Publikacja dotyczy rocznego planu pracy wychowawcy świetlicy szkolnej.. Organizacja pracy świetlicy szkolnej − Integracja zespołu.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ.. Wystawa zegarów i zegarków zorganizowana przez wychowanków.. 07-13.09.2020 -Przypomnienie o obchodach wybuchu II Wojny światowej - Zapoznanie z dziećmi i rodzicami Współpraca z rodzicami podczas zapisywania dzieci do świetlicy.. PLAN PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W OKRESIE WAKACJI 2017R.. Treści programowe podzielone są na cykle tematycznie.. 16.00 - 17.00 - Pomoc w odrabianiu zadao domowych, zajęcia indywidualne przy stolikach i w kąciku zabaw, 17.00 - 18.00 - Gry i zabawy rozrywkowe na boisku szkolnym, w kąciku zabaw lub na .PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Cele i zadania zajęć w świetlicy: − Zapoznanie z regulaminem świetlicy i zasadami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19..

Praca plastyczna -"Moje wakacje" (technika dowolna).

Dyskoteka lub ognisko integracyjne.. Nauka wakacyjnych i letnich piosenek.. Do dyspozycji dzieci będzie przeznaczone pomieszczenie (szatnia).RAMOWY PLAN PRACY MIEJSKIEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEÅ»Y SZKOLNEJ Lp.. JANA PAWŁA II W ROKITKACH Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy.. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne.. Lato - praca plastyczna.Świetlica szkolna Rok szkolny 2020/2021 5 Tygodniowy plan pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 grupa młodsza kl.I - III Realizacja stałych form pracy: pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne,ROCZNY PLAN PRACY W ŚWIETLICY.. NASZA ŚWIETLICA -Uroczyste powitanie wszystkich uczestników świetlicy.opieka nad dziećmi w trakcie spożywania obiadów na stołówce szkolnej.. Świetlica moich marzeń - rysunek.. Tematyka zajęć Planowane działania STYCZEŃ 1.. Przyjmowanie podań na świetlicę szkolną.. 01.07 - 05.07.2013 • Powitanie wakacji.. .ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ "STOKROTKA" .. Zapoznanie dzieci z zasadami obowiązującymi w świetlicy.. "Moja Teczka" - nowi uczestnicy świetlicy przyozdabiają teczki na prace plastyczne, które będą wykonywać w świetlicy-metodą wydzieranki.. Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczego szkoły.. Moje wakacyjne plany - rozmowa.. - pogadanka, swobodnePLAN PRACY - WAKACJE 2016 ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W GOGOLINIE W okresie wakacji świetlica czynna będzie od wtorku do piątku .. wręczenie orderu najsympatyczniejszej osobie na świetlicy.. Tydzień Cykl tematyczny Zajęcia umysłowe.. Plan jest podzielony na: zadania główne, zadania szczegółowe oraz formy i sposoby realizacji.. - modelujemy z modeliny nasze ulubione warzywa.. Celem planowanych zajęć jest wszechstronny rozwój dziecka a ich tematyka jest dostosowana do potrzeb i zainteresowań dzieci z klas I - III.. na rok szkolny 2019'0 .. Współpraca z rodzicami podczas-malowanie zgodnie z .. otaczającego nas środowiska (Soundtracks).. Karolina Zielińska.SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ "KASKADA" WRZESIEŃ 1.. "To co lubię, to co kocham"- praca technikąROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 I.. W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM.. Rozmowa "Nasze plany wakacyjne" Praca plastyczna "Kolory lata" Porządkowanie świetlicy .TEMATYCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 W WARSZAWIE Z PODZIAŁEM NA TYGODNIE I MIESIĄCE ROK SZKOLNY 2017/2018 "Świetlica - świat wypoczynku, zabawy, nauki, kultury i sztuki" I SEMESTR TERMIN TEMAT TYGODNIA CELE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE SPOSOBY REALIZACJI WRZESIEŃ I Witamy świetlicę 4.09-08.09PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY na rok szkolny 2012/2013 MIESI ĄC CYKL TEMATYCZNY ZAJ ĘCIA UMYSŁOWE imprezy okoliczno ściowe ZAJ ĘCIA PLASTYCZNO- TECHNICZNE ZAJ ĘCIA RUCHOWE GRY I ZABAWY ŚWIETLICOWE Wrzesie ń WITAJ SZKOŁO!. Udzielanie informacji nt. dowozów i odwozów dzieci.. 1.Pogadanka o bezpieczeństwie podczas wakacji - gry i zabawy na świeżym powietrzu - badminton - tenis ziemny - tenis stołowy.. z podziałem na tygodnie tematyczne.. − Ustalenie norm i zasad obowiązujących w świetlicy.. 15.30 - 16.00 - Podwieczorek, czynności porządkowe.. motywy folklorystyczne na boisku szkolnym.. Miesiąc..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt