Mobil 15w40 karta charakterystyki

Pobierz

IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu: MOBIL SHC 630 Opis produktu: Syntetyczne bazy olejowe i dodatki uszlachetniająceKARTA CHARAKTERYSTYKI Płyn Borygo Premium Ka r ta zgo d n a z Roz p o r z ą d ze n i e m ( W E ) 1 9 0 7 / 2 0 0 6 ( R EAC H ) , 1 2 7 2 / 2 0 0 8 ( C L P ) & 8 3 0 / 2 0 1 5 P 501- Zawartość/pojemnik usuwać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 2.3. z o.o. 38-200 Jasło ul. 3 Maja 101 NIP Regon 180972309 KRS .KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 Olej silnikowy Jasol Agri CB/SC 15W/40 Data opracowania: 30.08.2013 Aktualizacja: 2015-11-10 Wersja:4 Strona 1 z 14 Rafineria w Jaśle Sp.. Immer günstige Ersatzteile für ihr Auto am Start!Auto-Bremsanlagen,Bodykits & Spoiler,Motorradteile,AutoteileKarta charakterystyki bezpieczeństwa (SDS) Karta produktu (PDS) Mobil Delvac MX 15W-40 to najwyższej jakości olej silnikowy do silników wysokoprężnych, który zapewnia doskonałe smarowanie nowoczesnych silników wysokoprężnych, co wpływa na dłuższy czas pracy silnika.Mobil Delvac MX 15W-40 to najwyższej jakości olej silnikowy do silników wysokoprężnych, który zapewnia doskonałe smarowanie nowoczesnych silników wysokoprężnych, co wpływa na dłuższy czas pracy silnika.Karta charakterystyki bezpieczeństwa (SDS) Karta produktu (PDS) Mobil Delvac MX ESP 15W-40 to najwyższej jakości olej do silników Diesla, który przyczynia się do wydłużenia żywotności silnika w najbardziej nawet wymagających warunkach w jeździe drogowej i terenowej zapewniając wyjątkowe osiągi nowoczesnych wysokowydajnych .KARTA CHARAKTERYSTKI SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Jeżeli data aktualizacji widnieje powyżej, to znaczy że ta karta charakterystyki spełnia wymagania polskiego prawa..

Karta produktu (PDS) Karta charakterystyki bezpieczeństwa (SDS) znajdź dystrybutora ExxonMobil.

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1.. Jeśli potrzebujesz oleju 15W-40 do silnika wysokoprężnego, Castrol GTX pomoże zwiększyć żywotność jednostki napędowej, chroniąc ją przed warunkami klimatycznymi, oddziaływaniem nierównej nawierzchni i obciążeniem w postaci holowanego ładunku.Read more about our Mobil 1 and Mobil Super motor oils, Mobil Delvac diesel engine oils, Mobil ServSM Lubricant Analysis and our range of industrial lubricants.wyszukiwarka - karty charakterystyki bp wyszukiwarka - karty charakterystyki castrol wyszukiwarka - karty charakterystyki mobil wyszukiwarka - karty charakterystyki lotos wyszukiwarka - karty charakterystyki orlen wyszukiwarka - karty charakterystyk shell wyszukiwarka - karty charakterystyki total wyszukiwarka - karty charakterystyki texacoWelcome to the Safety Data Sheet Worldwide repository.. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA NAZWA PRODUKTU: MOBIL DELVAC MX 15W-40 ZASTOSOWANIE: OLEJ SILNIKOWY Producent/ importer/ dystrybutor: EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES Aktualizacja: EUROPE, A .KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006, Załącznik II QUATOR TRUCK SHPD 15W/40 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Nie prowokować wymiotów i nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej.Mobil Super 1000 X1 Diesel 15W-40..

101, 48 z ...KARTA CHARAKTERYSTKI SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Jeżeli data aktualizacji widnieje powyżej, to znaczy że ta karta charakterystyki spełnia wymagania polskiego prawa.

z o.o. 38-200 Jasło ul. 3 Maja 101 NIP Regon 180972309 KRS .Mobil Klasa lepkości SAE 15W-40 Kod producenta M-SUP 1000 X1 15W40 5L.. z o.o. 38-200 Jasło ul. 3 Maja 101 NIP Regon 180972309 KRS .Oleje hydrauliczne z serii Mobil DTE 10 Excel są wysokiej jakości olejami hydraulicznymi o właściwościach przeciwzużyciowych, przeznaczonymi w szczególności do wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych wykorzystywanych w nowoczesnym sprzęcie przemysłowym i transportowym.Shopping-Angebote zu W-40 vergleichen & den besten Preis finden.E-Bikes,Fernseher Właściwości i zalety .1 Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 (Dz.U.. Adres: Lobgrundstrasse 3, 1220 Wiede ń, .KARTA CHARAKTERYSTYKI Aktualizacja: 19.06.2017 Wydrukowano dnia: 03.10.2017 Numer Karty: Valvoline ALL CLIMATE 15W40 olej silnikowy 872784 Wersja: 7.0 4 / 17 spalania Węglowodory 5.3 Informacje dla straży pożarnej Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków : W razie pożaru, założyć aparat oddechowy z zamkniętymKarta Charakterystyki stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania.. Karty Charakterystyki Preparatu Chemicznego można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet bądź też będą one dostarczone klientom przez sprzedawcę, jeśli wymagają tego lokalne .KARTA CHARAKTERYSTYKI Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Shell Rimula R4 L 15W-40 Wersja 3.3 Aktualizacja09.02.2016 Wydrukowano dnia 02.05.2016 4 / 21 800001003906 PL Objawy : Objawy przedmiotowe i podmiotowe trądziku olejowego/zapalenia mieszków włosowych mogą obejmować tworzenie się czarnych krost i plam na skórze w narażonychKARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 Olej silnikowy RevLine Hercules LS 15W/40 Data opracowania: 2016-06-08 Aktualizacja:- Wersja:1 Strona 1 z 13 Rafineria w Jaśle Sp..

Inne zagrożeniaKARTA CHARAKTERYSTKI SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Jeżeli data aktualizacji widnieje powyżej, to znaczy że ta karta charakterystyki spełnia wymagania polskiego prawa.

Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1.Castrol GTX jest konwencjonalnym olejem silnikowym premium, który pomaga wydłużać żywotność silników już od 1968 r. Zastosowana w nim formuła o podwójnym działaniu usuwa szlam, zapobiegając jego ponownemu powstawaniu.AGRO 6 80W, AGRO GL-4 80W90 (karta charakterystyki - polski) 0.14 MB pobierz: HIPOL 6, HIPOL GL-4 80W-90 (karta charakterystyki - polski) 0.14 MB pobierz: Hipol ATF IIE - karta charakterystyki (polski) 0.16 MB pobierz: HIPOL GL-5 80W90, HIPOL GL-5 85W140, HIPOL 15F - karta charakterystyki (polski) 0.14 MB pobierzKARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 Olej silnikowy Jasol Extra Motor Oil SL/CF 15W/40 Data opracowania: 02.09.2013 Aktualizacja:2015-04-17 Wersja:2 Strona 1 z 16 Rafineria w Jaśle Sp.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu: MOBIL JET OIL 387 Opis produktu: Syntetyczne estry oraz dodatkiKARTA CHARAKTERYSTYKI Borygo Runway SF / NW-058 Karta zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 830/2015 Data sporządzenia: 2.06.2014 r. Data aktualizacji: 12.04.2017 Wersja 2.4 Strona 3 z 8 Sekcja 7.. Opis produktu.. Identyfikacja preparatu Nazwa produktu: Shell Rimula R4 L 15W-40 Zastosowanie: Olej silnikowy Identyfikacja producenta i dostawcy: Producent Dostawca Shell Austria Shell Polska Sp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt