Ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy a przecięto płaszczyzną przechodzącą

Pobierz

Oblicz pole przekroju.. Rozwiązanie6.144.. Matura 2013 listopad PR Ostrosłup prawidłowy czworokątny Poziom rozszerzony.. Rozwiązanie Przekrój jest trapezem równoramiennym.. Jego wysokość ma 3 dm.. Obliczyłam EF=a √2 EF=GH i nie wiem co dalej.Ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy a i wysokości H przecięto płaszczyzną przechodzącą przez krawędź podstawy i środki dwóch przeciwległych jej krawędzi bocznych.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.zad.. Rozwiązanie ()Ostrosłup prawidłowy czworokątny przecięto płaszczyzną przechodzącą przez środki dwóch przeciwległych krawędzi podstawy i środki dwóch sąsiednich krawędzi bocznych.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy a przecięto płaszczyzną przechodzącą przej jego wierzchołek i środki sąsiednich krawędzi podstaw.Płaszczyzna ta tworzy z podstawą kąt… poniżej.. Obliczmy pole tego przekroju, wiedząc, że wszystkie krawędzie ostrosłupa mają długość 16 cm.. Oblicz objętość ostrosłupa.. Wyznacz pole otrzymanego przekroju.. Zadanie 1306 Zadanie 1307.Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny.. Ostrosłup ten przecięto płaszczyzną przechodzącą przez środki dwóch sąsiednich krawędzi podstawy i wierzchołek ostrosłupa.. Oblicz pole otrzymanego przekroju..

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź podstawy ma długość \(a\).

Oblicz pole otrzymanego przekroju.. Oblicz pole przekroju wiedząc, że wszystkie ściany boczne są trójkątami równobocznymi.Wykaż, że jeśli trójkąt BDP jest równoboczny, to stosunek długości krawędzi bocznej ostrosłupa do długości krawędzi podstawy jest równy 2√3 : √2 3 lut 21:37 Mila: Jest rozwiązane na forum, szukaj.Poprzedni wpis Poprzedni 6.144.. Ostrosłup przecięto płaszczyzną zawierającą krawędź boczną tego ostrosłupa i przechodzącą przez środek rozłącznej z nią krawędzi podstawy.. Ostrosłup przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i równoległą do krawędzi bocznej.. Oblicz pole otrzymanego przekroju, jeżeli krawędź podstawy ma długość 20 cm, a ściana boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60 degrees płaszczyzną przechodzącą Stały bywalec.Ostrosłup prawidłowy czworokątny przecięto płaszczyzna przechodzącą przez krawędź podstawy i przecinającą przeciwległe krawędzie boczne w punktach jednakowo odległych od wierzchołka ostrosłupa.. Oblicz pole otrzymanego przekroju.. 2012-05-13 15:00:49; Przekrojem ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, zawierającym wierzchołek ostrosłupa i przekątna jest podstawy, jest trójkąt równoboczny o boku 12.. Przekrój jest trapezem równoramiennym.W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym pole podstawy jest równe , a kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy ma miarę ..

Na górę.Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy i kącie nachylenia krawędzi bocznej do krawędzi podstawy .

Oblicz pole otrzymanego przekroju, jeżeli krawędź podstawy ma długość 20 cm, a ściana boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60 degrees płaszczyzną przechodzącąZadanie nr Pole przekroju ostrosłupa prawidłowego czworokątnego płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i równoległą do krawędzi bocznej rozłącznej z tą przekątną wynosi .. (1 pkt) Wyznacz obwód przekroju sześcianu przedstawionego na rysunku.Kąt między wysokościami przeciwległych ścian ostrosłupa prawidłowego jest równy 60^o.. Górna podstawa trapezu oraz jego ramionaOstrosłup ten przecięto płaszczyzną przechodzącą przez środki dwóch sąsiednich krawędzi podstawy i wierzchołek ostrosłupa.. Krawędź podstawy ostrosłupa jest równa \(a\), zaś krawędź boczna jest nachylona do podstawy pod kątem \(lpha\).. 2012-04 .Ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy długości 6 cm przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątna podstawy i punkt E będący środkiem krawędzi bocznej.. Ostrosłup prawidłowy trójkątny o krawędzi podstawy długości a i wysokości H przecięto płaszczyzną prostopadłą do podstawy i przechodzącą przez środki dwóch krawędzi podstawy.. Oblicz pole otrzymanego przekroju, jeżeli krawędź podstawy ma długość 20 c m, a ściana boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60 ∘.. Obliczmy pole tego przekroju, wiedząc, że wszystkie krawędzie ostrosłupa mają długość ..

Ostrosłup prawidłowy czworokątny przecięto przez wierzchołek ostrosłupa i środki dwóch sąsiednich krawędzi podstawy.

Rozwiązanie.. Ostrosłup prawidłowy czworokątny przecięto płaszczyzną przechodzącą przez wierzchołek ostrosłupa i środki dwóch sąsiednich krawędzi podstawy.. Przekrój ten jest trapezem o podstawach długości 12 i 8.. Oblicz sinus kąta między tą płaszczyzną a płaszczyzną podstawy ostrosłupa.Ostrosłup prawidłowy czworokątny - Stereometria: Ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy a i wysokości H przecięto płaszczyzną przechodzącą przez krawędź odstawy i środki dwóch przeciwległych jej krawędzi bocznych.. Oblicz objętość tego ostrosłupa?. Oblicz pole otrzymanego przekroju, jeżeli krawędź podstawy ostrosłupa ma długość 20cm, a ściana boczna ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzn podstawy pod kątem alfa=60 st. 0 Afroman Kombinator Użytkownik 3Ostrosłup prawidłowy czworokątny przecięto płaszczyzną przechodzącą przez środki dwóch przeciwległych krawędzi podstawy i środki dwóch sąsiednich krawędzi bocznych.. Oblicz długosć krawędzi bocznej tego ostrosłupa, jeśli długość krawędzi podstawy jest równa 4 cm.. Oblicz sinus kąta między tą płaszczyzną a płaszczyzną podstawy ostrosłupa.DYSKUSJA I ODPOWIEDZI..

Bardzo proszę o pomocprzekrój w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym.

Proszę o rysunek.Ostrosłup prawidłowy czworokątny przecięto płaszczyzną przechodzącą przez wierzchołek ostrosłupa i środki dwóch sąsiednich krawędzi podstawy.. Oblicz pole przekroju ostrosłupa płaszczyzną zawierającą środki dwóch sąsiednich boków podstawy i środek wysokości ostrosłupa.. Płaszczyzna tego przekroju tworzy z płaszczyzną podstawy kąt o mierze \(lpha\).. Oblicz pole tego przekroju, jeżeli wysokość ostrosłupa ma długość 18.Zadanie z próbnej matury z operonem ulka110: Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny, którego wszystkie krawędzie mają długość a. Ostrosłup przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i środek przeciwległej do niej krawędzi bocznej.. Oblicz pole przekroju płaszczyzną przechodzącą przez wierzchołek i równoległą do krawędzi podstawy oraz nachyloną do płaszczyzny podstawy pod kątem .. Oblicz objętość tego ostrosłupa.matematykaszkolna.pl.. Podaj konieczne założenia dotyczące kąta .. Wyznacz miarę kąta Wynik podaj z dokładnością do Zaznacz prawidłową odpowiedź: Zadanie 10.. Zadanie 14 Długość krawędzi podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa a.Ostrosłup prawidłowy czworokątny ma krawędź podstawy 6 dm.. RozwiązanieDany jest ostrosłup prawidłowy sześciokątny o krawędzi podstawy i krawędzi bocznej równej Przecięto go płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i wierzchołek ostrosłupa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt