Dokończ zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych w wypowiedzeniu przez chwilę

Pobierz

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia z czasów powstania listopadowego to: A. obrona Woli, noc listopadowa, detronizacja cara Mikołaja I, bitwa pod Ostrołęką.Dokończ zdanie.. A) prawda.. C. ostrzeżenia.. Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia z czasów powstania listopadowego to: A. obrona Woli, noc listopadowa, detronizacja cara Mikołaja I, bitwa pod Ostrołęką.. Zgodnie z wprowadzoną przez Bolesława Krzywoustego zasadą senioratu władzę zwierzchnią w kraju miał obejmować - najbardziej zasłużony spośród żyjących Piastów.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Z tekstu Barbary Skargi wynika, że żyjemy w kulturze, w której A. nie dostrzega się ludzkich słabości.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. (0-1)Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Dokończ zdanie-wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. C. bitwa pod Ostrołęką, noc listopadowa, obrona .Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.Dokończ zdanie.. B. Moskwie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. B. jest przyzwolenie dla ludzkich.W arkuszu znajdują się różne typy zadań.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zadanie 12.. Zygier wygłasza wykład w języku rosyjskim, ponieważ A. był z pochodzenia Rosjaninem.Dokończ poniższe zdanie - wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych..

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.b) Dokończ zdanie.

D. strącania owoców z drzewa.. Question from @Melaniesmith - Gimnazjum - Historia Użyte przez Grabca określenia dziewucha, baba to A/B, które świadczą o C/D stosunku bohatera do Goplany.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. B. detronizacja cara Mikołaja I, noc listopadowa, bitwa pod Ostrołęką, obrona Woli.. D. przepowiedni.. P F Zadanie 2.. 8x=3000g .Dokończ zdanie.. C. krojenia mięsa i skór.. (0-1) Dokończ zdanie.. Zadanie 4.. C.ludzkie słabości nie mają żadnego znaczenia.. (0-2) a) Uzupełnij podane zdanie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. D. rzymska.. Question from @Melaniesmith - Gimnazjum - Historia Dokończ zdanie.. B.jest przyzwolenie dla ludzkich słabości.. - pierworodny syn zmarłego władcyZadanie 3.. Na zdobytych przez Aleksandra terytoriach dominowała kultura A. macedońska.. C. braku relacji czasowych między czynnościami.. Oceń prawdziwość poniższych zdań odnoszących się do tekstu.. Dla znawców twórczości Herberta kompozycja Króla mrówek nie będzie zaskoczeniem.. Założona z inicjatywy Karola Marksa Międzynarodówka powstała w A.Londynie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Wypowiedź Maćka dotycząca Krzyżaków "Ale choćby wszyscy królowie świata szli im w pomoc - nadejdzie dzień sądu i pomsty" nie ma charakteru A. groźby..

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zadanie 5.. Narzędzia przedstawione na ilustracji służyły człowiekowi pierwotnemu do A. rozgniatania zboża.. D.chadeków i anarchistów.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zastosowane przez poetę apostrofy sprawiają, że tekst przypomina A. rzewną skargę.. Z tekstu Barbary Skargi wynika, że żyjemy w kulturze, w której A.nie dostrzega się ludzkich słabości.. PodstawowaDokończ zdanie.. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.. Zaznacz odpowiedź spośród podanych.. Imiesłów występujący w tym zdaniu informuje o A. jednoczesnym odbywaniu się czynności.. Postawa podmiotu lirycznego z wiersza Leopolda Staffa świadczy o tym, że osoba ta A.potrafi racjonalnie i krytyczne ocenić swoje możliwości.. B.anarchistów i nacjonalistów.. ZalogujDo tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. (0-2)Dokończ zdanie.. C .Opisana w powyższym fragmencie powieści scena jest momentem przełomowym w życiu profesora Sztettera.. 1.Postulat o konieczności posiadania przez poszczególne narody własnych państw był wspólny dla A.socjalistów i socjaldemokratów.. B. oficjalne pismo.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu..

Odwołując się do całości lektury, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Planeta, na którą przybył Mały Książę, była pełna A. róż - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. waga przez chwilę wskazywała 60 kg.. Przenoś odpowiedzi na kartę uważnie, aby nie popełnić błędu.Dokończ zdania.. C.nacjonalistów i syjonistów.. Dokończ zdanie.. - krewny wskazany przez umierającego władcę.. - najstarszy przedstawiciel dynastii Piastów.. W którą stronę pojechała winda, jaki był ciężar Kasi w windzie i z jakim przyspieszeniem poruszała się winda .Dokończ zdanie.. C. koleżeńską radę.. B. czynności, która odbyła się wcześniej.. A-dwie B-trzy C-cztery D-pięć".. B. robienia tatuaży.. Feb 18, 2022Dokończ zdanie.Wybierz właściwą odpowiedz spośród podanych.W pierwszym akapicie ze język polski.a)w ogóle nie zawiera wyrazów o podobnym znaczeniu.b)jest ubogi pod względem wyrazów o podobnym znaczeniu co może być przyczyną błędów.c) zawiera wiele wyrazów o podobnym znaczeniu co może być jedną z przyczyn popełnienia błędów językowych.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. (0-1) Dokończ zdanie.. D. towarzyską rozmowę Odpowiedź nauczyciela Zaloguj się Aby zobaczyć odpowiedź, musisz być zalogowany.. C. niechętnym D. przychylnym A. zdrobnienia B. zgrubienia b) Zastąp zastosowane w wypowiedzi Grabca rzeczowniki dziewucha, baba wyrazami neutralnymi.Dokończ zdanie..

Zaznacz odpowiedź spośród podanych.

Ile przydawek występuje w wypowiedzeniu: Ulubiony kolega Tomka wyświadczył mi niedzwiedzią przysługę.. Rozwiązanie: .Język polski Dokończ zdanie.. D. czynności, która będzie odbywać się później..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt