Słowotwórstwo sprawdzian z

Pobierz

Wyrazy, które utworzone są od innych wyrazów, nazywamy wyrazami pochodnymi.. Połącz pojęcie z definicją.. Słowotwórstwo to dział językoznawstwa, który zajmuje się tworzeniem wyrazów i badaniem ich pochodzenia.. Neologizm słowotwórczy to wyraz nowo utworzony od wyrazu już istniejącego w słownictwie danego języka, a zatem wyraz powstały niedawno.. tworzeniem wypowiedzeń.. 2) Definicja słowotwórcza: a) opisuje znaczenie nowo utworzonego słowa.. Sprawdzian nr 6.. Uzupełnij tabelę: wyraz podstawowy wyraz pochodny formant zaprosić wykop nieprzyjaciel lekkość czarnoziem kwietnik 2. b) Wszystkie wyrazy mające ten sam rdzeń.. Tymczasem wszystkie te derywaty (wyrazy pochodne) nie są już dzisiaj odczuwane jako neologizmy.Słowotwórstwo to: dział gramatyki zajmujący się odmianą wyrazów.. wyrazy mające ten sam rdzeń.. Uszereguj podane ciągi wyrazów od najszerszego do najwęższego zakresu znaczeniowego: a) pojazd, fiat, samochód b) krówka, słodycze, cukierek c) stokrotka, roślina, kwiat - roślina, kwiat, stokrotkaSłowotwórstwo to dział nauki o języku, który się zajmuje: answer choices poprawnym zapisem wyrazów opisywaniem znaczenia wyrazów regułami rządzącymi odmianą wyrazów sposobem tworzenia wyrazów Question 2 60 seconds Q. a) rdzeń b) wyraz podzielny słowotwórczo c) formant d) podstawa słowotwórcza A.. .Słowotwórstwo to dział gramatyki, który zajmuje się: answer choices odmianą wyrazów poprawnością ortograficzną tworzeniem wyrazów wymową wyrazów Question 2 30 seconds Q. c) opisuje świat w języku.Test z języka polskiego Formanty słowotwórcze Ćwiczenie utrwala znajomość formantów słowotwórczych..

c) opisuje świat w języku.Tutaj znajdziesz materiały do nauki o słowotwórstwie: słowotwórstwo.

inaczej historia języka.. b) Cząstka wyrazu, od której tworzymy formanty.. a) Wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.. Uzupełnij tabelę.. Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 552 razy Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż test Powiązane tematy #slowotworstwo #jezykpolski #jezykoznawstwoSłowotwórstwo - karta pracy 1.. Przyrostek, wrostek, przedrostek.SPRAWDZIAN WIADOMO ŚCI ZE SŁOWOTWÓRSTWA Klasa I gimnazjum 1. b) wyrazy zaczynające się na tę samą literę.. c) Wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.Słowotwórstwo - Test 1) Który z tych wyrazów jest zestawieniem?. dział gramatyki zajmujący się budową wyrazów i sposobami ich powstawania.. Słowotwórstwo.. W każdym z poleceń prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna.. Wyrazy pokrewne to: wyrazy o takim samym formancie.. Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 2434 razy Pobierz PDF Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż test Powiązane tematy #slowotworstwo #jezykpolski #jezykoznawstwoSprawdzian ze słowotwórstwa poleca 78% 1970 głosów Treść Grafika Filmy Komentarze Grupa I 1.. Ilość pytań: 110 Rozwiązywany: 4548 razy.. Drogi Trzecioklasisto!. c) grupa wyrazów pokrewnych.. - element, za pomocą którego został utworzony wyraz pochodny i którym różni się on od wyrazu podstawowego B. - wyraz, który ma znaczenie słowotwórcze i który możemy odnieść do innych wyrazówTest z języka polskiego Słowotwórstwo Sprawdź swoją znajomość zasad budowy słów, podziałów wyrazów i ogólną znajomość zasad słowotwórstwa..

a) dom, zupa, łycha b) klasa, szkoła, sprawdzian c) mamusia, siostra, słodycze d) tato, dziadek, milutki 2.

Temat słowotwórczy to:Zanalizuj następujące neologizmy słowotwórcze: azylant, zmywarka, komputeryzować.. Napisz, kto lub co to jest: Małe ciastko -………………………………….. Wszystkie wyrazy w języku polskim dzielimy na podstawowe i pochodne.. Uzupełnij tabelkę.. badaniem dźwięków ludzkiej mowy.. Od czasownika zaświecić utwórz pokrewny: a. czasownik b. rzeczownik c. imiesłów przymiotnikowy bierny d. imiesłów przysłówkowy uprzedni 3.Słowotwórstwo - Test 1) Rodzina wyrazów to: a) grupa wyrazów bliskoznacznych.. c) Wyraz występujący przed podstawą słowotwórczą.a) nie b) tak 3) nazwy mieszkańców państw piszemy wielką literą a) tak b) nie 4) przedrostek to inaczej: a) sufiks b) prefiks c) interfiks d) formant zerowy 5) wyraz słuchacz powstał przez dodanie: a) wrostka b) przedrostka c) przyrostka 6) formant - arz nadaje wyrazom pochodnym znaczenie a) zdrabniające b) męskich wykonawców czynności c) …Sprawdzian wiadomo ści ze słowotwórstwa - kl.II (klucz odpowiedzi) 1.. W wyrazach MRÓZ i MROŹNY występują oboczności w podstawie słowotwórczej: answer choices ó : o i z : ź o : ó z : źny 0 : -ny Question 5 30 seconds Q. NARAMIENNIK, POPOŁUDNIE, PODDASZE- Wyrazy podstawowe dla podanych wyrazów to: answer choices ramię, południe, daszek na ramieniu, po południu, pod dachem ramiennik, południe, daszeSłowotwórstwo 12 - 22; Słowotwórstwo..

Słowotwórstwo w pigułce Udostępnij Obejrzyj w Przykładowy sprawdzian ze słowotwórstwa Czym zajmuje się słowotwórstwo?

Test ma na celu uporządkowanie i sprawdzenie Twojej wiedzy z zakresu słowotwórstwa, zanim przystąpisz do końcoworocznego egzaminu gimnazjalnego.. Rodzinę wyrazów tworzą wyrazy mające ten sam: rdzeń formant wyraz podstawowy zrost Zaznacz odpowiedź z nazwami skrótowców.. 2) Definicja słowotwórcza: a) opisuje znaczenie nowo utworzonego słowa.. a) Najmniejsza niepodzielna część wyrazu.. Na jakie dwa typy wyrazów dzielimy wszystkie słowa w języku polskim?. Zaloguj się Załóż konto Menu Oferta edukacyjna Szkoły językowe i uczelnie Zaloguj się Załóż konto Przejdź do listy zasobów.. Jak nazywamy wyrazy, od których utworzono inne wyrazy?SŁOWOTWÓRSTWO - test - Quiz 1) Co to jest wyraz podstawowy?. Od podanych wyrazów utwórz wskazane części mowy: czytać - rzeczownik - rzeczownik - ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. grzeczny - rzeczownik - przysłówek - ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. mądry - rzeczownik - przysłówek - ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….Słowotwórstwo TEST 1 TEST ze słowotwórstwa 1. b) wyjaśnia pojęcia z dziedziny języka.. wyraz pochodny znaczenie wyraz podstawowy formant koszyk mały kosz kosz -yk podskoczyć skoczyć w górę skoczyć Pod - domator lubiący siedzieć w domu dom - ator dźwig urządzenie do dźwigania ciężarów dźwigać formant zerowySłowotwórstwo to dział gramatyki zajmujący się: opisem form wyrazowych.. Format DOCX, 77,37 KB.Odpowiedzi.. c) Wyraz z języka obcego.. Sprawdzian ze słowotwórstwa 1.. Wyraz pochodny Parafraza słowotwórcza Wyraz podstawowy PodstawaQ.. Uzupełnij tabelę i podkreśl formanty w wyrazach pochodnych.Słowotwórstwo - Test 1) Rodzina wyrazów to: a) grupa wyrazów bliskoznacznych.. b) wyjaśnia pojęcia z dziedziny języka.. Wyrazy, od których utworzono inne wyrazy, nazywamy wyrazami podstawowymi.. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!. Dokonaj analizy słowotwórczej.. b) wyrazy zawierające tę samą cząstkę c) grupa wyrazów pokrewnych.. a) Wyraz, od którego został utworzony inny wyraz.. powstawaniem oraz budową wyrazów.. 2) Co to jest wyraz pochodny?. a) Wielkanoc b) deskorolka c) bieganie d) czarna jagoda e) rzeczpospolita f) włóczykij 2) Co to jest wyraz pochodny?. wyrazy zbudowane co najmniej z dwóch podstaw słowotwórczych.Słowotwórstwo - ćwiczenia.. Ten, kto odkrywaSłowotwórstwo to: Nauka o budowie i tworzeniu wyrazów Historia jezyka Nauka o pochodzeniu wyrazów Wyraz podstawowy to: Wyraz utworzony od innego wyrazu Opis wyrazu Wyraz od którego został utworzony inny wyraz Formant to: Cząstka za pomocą ktorej tworzymy inny wyraz Końcówka Analiza slowowotwórcza Rdzeń to: Cześć wyrazu ktora pozostaje po odcięciuPlik zawiera zadania sprawdzające stopień opanowania zagadnień ze słowotwórstwa wraz z poprawnymi odpowiedziami, punktacją i propozycją oceny.. Wyrazy utworzone od innych słów nazywamy: answer choices wyrazami podstawowymi wyrazami pochodnymi tematem słowotwórczym formantem Question 3 30 seconds Q. Pobierz PDF Fiszki Powtórzenie Nauka Rozwiąż test.POWTÓRKA Z POLSKIEGO Antyk (Powtórka) "Biblia" (Powtórka) Średniowiecze (Powtórka) Renesans (Powtórka) Barok (Powtórka) Oświecenie (Powtórka) Romantyzm (Powtórka) Pozytywizm (Powtórka) Młoda Polska (Powtórka) Dwudziestolecie międzywojenne (Powtórka) Współczesność (Powtórka) WIERSZE w szkole WIERSZ I PROZA na ergzaminie Wiersz na egzaminieSłowotwórstwo TEST 1. b) Wyraz, od którego utworzony został wyraz pochodny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt